Disney Stitch Plush - Valentines Day - Medium - 14