Catalogus of naamlyst van schilderyen met derzelver pryzen zedert een langen reeksvan jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt benevens een verzameling van lysten van verscheyden nog in wezen zynde cabinetten Vol: 3 1752 [Harco