JAIPURGEMSTONE

Blue Sapphire Natural Neelam/ Nilam 8.25 Ratti Jaipur Gemstone