Birds of the Chukchi Peninsula and Wrangel Island (Ptitsy Chukotskogo poluostrova i ostrova Vrangelya) Volume 2 (1989)