JAIPURGEMSTONE

9.25 Ratti rose quartz Ring Natural Silver Stone Ring by JAIPUR GEMSTONE