JAIPURGEMSTONE

100% Real 9.5 Ratti rose quartz gold plated Ring by JAIPUR GEMSTONE